ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

บทความอาจารย์ใหญ่

ถึง   ทุกท่านที่เคารพ สมัยก่อนตอนเด็กๆเคยเรียนเรื่อง   กฤษณาสอนน้องคำฉันท์   โดย   บทประพันธ์   ของ   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า   กรมพระปรมานุชิตชิโนรส   กล่าวว่า " พฤกษภผกาสร            อีกกุญชรอันปลดปลง โททนเสน่ห์คง               สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย              มลายสิ้นทั้งอินทรี สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี            ประดับไว้ในโลกา " เรา:  พ่อคะ ทำไมเราตายไปถึงไม่มีประโยชน์เหมือนกับสัตว์บ้าง พ่อ:  ร่างกายเราสามารถทำประโยชน์ได้นะ เรา:  อย่างไรคะ พ่อ:  เป็นอาจารย์ใหญ่ไง การเป็นอาจารย์ใหญ่ คือ การให้ทานสูงสุดและครั้งสุดท้าย ที่เราสามารถสร้างหมอให้เป็นคนที่มีคุณค่านะลูก เรา:  แล้วหมอจะมีคุณค่ายังไงคะ พ่อ:  หมอหนึ่งคนสามารถที่จะรักษาชีวิตคนให้หายเจ็บไข้ได้ป่วย และถ้าสร้างหมอที่ดี ร่างกายเราจะได้บุญและกุศลมากกว่าสัตว์พวกนั้น  เรา:  ทำไมได้กุศลคะ พ่อ:  การให้ร่างกายหนึ่งร่างคือการให้คนได้เรียนรู้ความเป็นร่างกายของมนุษย์   เพื่อช่วยชีวิตคนไงลูก เรา:  หนูอยากทำแบบพ่อบ้างคะ พ่อ:  หนูยังเป็นไม่ได้ เพราะยังเด็กอยู่ นี่คือจุดเริ่มต้นของความใฝ่ฝัน  ที่อยากเป็นอาจารย์ใหญ่ เพราะ เราอยากทำทา

โพสต์ล่าสุด

Cardiff Story Museum

เอี่ยวไถ่ 1960

ละครดีที่ต้องบอก

#041 อยู่วังสระปทุม เล่ม 1-2

#044 เรื่องราวของเจ้าเหมียวกับเพนกวิน

#043 ตำนานเทพเจ้าอียิปต์ (Egyptian Mythology)

#042 ทำแบบญี่ปุ่น

เรื่องสั้นตามกระแส

วันเวลาที่สบายๆ